【CSGO】HObbit:b1t把我打烂了。现场观众确实会“报点”。恭喜黑豹率先拿下席位。

转载请注明出处
原文链接: /posts/csgo-hobbit-b1tba-wo-da-lan-liao-xian-chang-guan-zhong-que-shi-hui-bao-dian-gong-xi-hei-bao-lu-xian-na-xia-xi-wei

post featured image
post featured image
post featured image